top

Vi är medlemmar i STR!

Tänk smart och välj en STR-ansluten trafikskola!

Stockholm City Trafikskola är en STR-ansluten trafikskola, vilket i korthet innebär att vi uppfyller flera hårt ställda krav på kvalitet i vår körkortsutbildning.

Ett par viktiga saker om STR

  • Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) är en organisation för trafikskolor i Sverige som bedriver en yrkesmässig förarutbildning.
  • STR har ca 630 medlemsföretag som driver ungefär 700 av Sveriges ca 800 trafikskolor.
  • STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frågor inom trafiksäkerhetsområdet.
  • Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yrkeskunnande, saklighet och goda argument bidra till en förbättrad trafiksäkerhet.
  • STR är samarbetar även med en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet att påverka arbetet för ökad trafiksäkerhet även utanför Sveriges gränser.
  • STR utvecklar och satsar även på EcoDriving (sparsam körning) för personbil, tunga fordon, arbetsmaskiner samt tåg och har via trafikskolor utbildat ungefär 70 000 förare.