top

3 Viktiga förutsättningar att ta med dig inför Halkkörningen [Risktvåan]

1. Du är delvis där för att ”misslyckas”

En del av poängen med halkkörningen är att du ska få praktiskt erfarenhet av att köra på halt (”dåligt”) underlag. Underlag som skapar problem och gör det svårt att styra bilen.

Man kan alltså säga att risktvåan är designad för att du ska få känna på hur det är att ”misslyckas” – och vad det innebär att inte ha kontroll över bilen.

Att du får lite sladd på bilen och har svårt att styra den i rätt riktning är med andra ord helt enligt planen.

2. Håll fokus (stäng av/lägga bort din mobiltelefon)

Som med all utbildning är det viktigt att du håller fokus och är uppmärksam under risktvåan.

Visserligen är risktvåan är inget prov som du ska ”klara av”. Men du kan bli underkänd om den som håller i utbildningen inte anser att du kunnat tillgodogöra dig utbildningen, exempelvis på grund av bristande uppmärksamhet.

Med andra ord: håll dig fokuserad, lyssna på instruktionerna och styr bilen efter bästa förmåga. Då kommer du att klara dig utmärkt.

3. Du får göra risktvåan när du vill (men du bör ändå ha skaffat dig grundläggande färdigheter)

Det finns inga formella regler som säger att du inte kan göra risktvåan före riskettan.

Eller lägga risktvåan i början av din körkortsutbildning.

Har du fått ditt körkortstillstånd kan du boka denna utbildning när du vill.

Det är de formella reglerna. Men det är också en regel att du måste kunna tillgodogöra dig utbildningen, för att du ska kunna bli godkänd.

Vårt tips är därför att du ser till så att du har grundläggande körfärdigheter på plats innan du gör risktvåan.

Om du exempelvis inte kan växla, varvar upp bilen i 80 km på ettans växel, får motorstopp hela tiden – ja, då kommer utbildaren sannolikt anse att du inte kan tillgodogöra dig utbildning.

Om du vill veta mer hur du bokar risktvåan i Stockholm kan du läsa mer här.

Comments are closed.